Welkom bij Volkers Administraties


Volkers Administraties is een administratiekantoor met een uitgebreid dienstenaanbod: volledige verzorging van administraties, controle van de door u zelf gevoerde administratie, het opstellen van rapportages, het maken van ondernemersplannen, het verzorgen van diverse (belastingtechnische) aangiften.

Ons adviserende aspect vindt u in advies over de wijze van administreren, over de bedrijfsvoering en over fiscale regelgeving.

Wij kunnen uw volledige administratie verzorgen. De verwerking wordt door ons op kantoor gedaan nadat met u de vorm van uitvoering is besproken. De uitvoering willen wij namelijk zo efficiënt mogelijk laten plaatsvinden.

Diensten


Opzet en inrichting administratie

Wij bieden ondersteuning en geven advies bij het opzetten en inrichten van een administratie. Het rekeningschema, de debiteuren- en crediteurenadministratie en verwerking van bank- en kasgegevens komen hierbij volledig aan de orde. Indien er al een administratie is ingericht, dan wordt uiteraard gekeken naar efficiëntiewinst.

Loonadministratie

Wij kunnen een volledige loonadministratie verzorgen. Bij verwerking wordt rekening gehouden met eventueel noodzakelijke correcties, bijvoorbeeld de bijtelling privé gebruik auto van werkgever. Per periode inzage in o.a. urenregistratie, kostprijsberekening, werkkostenregeling, journaalposten ten behoeve van memoriaalboeking in financiële administratie. Na invoering volgt digitale aanlevering bij pensioenfondsen.

Jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening vindt beknopt, echter volgens wettelijke regelgeving, plaats. Op verzoek kan dit uiteraard uitgebreid plaatsvinden. Een tijdige opstelling van de jaarrekening geeft snel inzicht in de financiële en fiscale positie van de onderneming en van de ondernemer zelf. Tegenwoordig eist de belastingdienst digitale aanlevering van de jaarrekening. Wij zijn in het bezit van software om dit te bewerkstelligen.

Ondernemingsplan

Voor de startende ondernemer kunnen wij een ondernemingsplan opstellen. Naast een algemene beschrijving van zowel de onderneming als ondernemer zijn hierin een meerjarenraming van de exploitatie (kosten en opbrengsten), de benodigde financiële middelen en eventuele zekerheden en een liquiditeitsbegroting (ontvangsten en uitgaven) opgenomen.

Liquiditeitsbegroting

Deze begroting bestaat uit een opstelling van alle ontvangsten en uitgaven en biedt uitkomst om vast te stellen of een onderneming niet in betalingsproblemen komt of om toekomstige financiële ruimte aan te geven.Belastingen


De vele regels, aftrekposten en verschillende boxen maken het doen van aangifte een ingewikkeld proces. Door een professioneel administratiekantoor in te schakelen voor het invullen van uw belastingaangifte bent u ervan verzekerd, dat u het maximale uit de aangifte haalt.

Volkers Administraties is gespecialiseerd in belastingzaken en fiscale dienstverlening. Wij nemen graag deze werkzaamheden voor u uit handen en verzorgen met uiterste discretie diverse (belastingtechnische) aangiften. Hiernaast treft u een uiteenzetting van deze aangiften.

Voor en tijdens de inkomstenbelasting periode van particuliere aangiften is het mogelijk om op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.00 uur een afspraak te maken voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Deze afspraken vinden grotendeels aan uw keukentafel plaats!

Volkers Administraties verzorgt de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers en voor particulieren. Voor ondernemers vindt dit plaats op basis van de opgestelde jaarrekening. Voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers kan uitstel gevraagd worden. Om u goed van dienst te zijn voor de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. In de bijlage (pdf) leest u meer over deze gegevens. Op jaarbasis controleren wij aanslagen en indien nodig maken wij bezwaar tegen een opgelegde aanslag.
Volkers Administraties verzorgt de aangifte omzetbelasting op basis van gegevens uit de financiële administratie. Bij de aangifte wordt rekening gehouden met eventueel noodzakelijke correcties en indien mogelijk de kleine ondernemersregeling toegepast. Aan het eind van het jaar dienen wij, indien nodig, een suppletieaangifte in.
Volkers Administraties verzorgt de aangifte loonheffingen op basis van gegevens uit de loonadministratie. Bij verwerking wordt rekening gehouden met eventueel toe te passen eindheffingen en afdrachtverminderingen.
Volkers Administraties verzorgt voor besloten vennootschappen de aangifte vennootschapsbelasting. Voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting kan uitstel gevraagd worden. Op jaarbasis controleren wij aanslagen en indien nodig maken wij bezwaar tegen een opgelegde aanslag.
Volkers Administraties verzorgt de aangifte erfbelasting na overlijden van een belastingplichtige. De voorbereiding en verwerking van de algemene gegevens vinden op kantoor plaats, de verwerking van inhoudelijke vragen in samenwerking met de erfgena(a)m(e)(n) in thuissituatie en de uitwerking en controle wederom op kantoor. De aanslag wordt na ontvangst door ons gecontroleerd.
Volkers Administraties verzorgt de aangifte schenkbelasting naar aanleiding van een schenking. Vooralsnog wordt eerst gekeken of aangifte daadwerkelijk plaats dient te vinden. De aanslag wordt na ontvangst door ons gecontroleerd.
Wij houden de fiscale ontwikkelingen bij en adviseren u waar nodig. Dit kan zowel betrekking hebben op nieuwe belastingplannen op ondernemers- als op particulier niveau. Bijvoorbeeld wijzigingen ten aanzien van de winstbelasting of het aanvragen c.q. wijzigen van diverse toeslagen.

Over ons


Volkers Administraties is een administratiekantoor met een uitgebreid dienstenaanbod. Wij kunnen voor u volledige financiële en loonadministraties verzorgen. Echter beperking tot controle van de door u zelf gevoerde administratie behoort ook tot de mogelijkheden. Vervolgens stellen wij de jaarrekening of een tussentijds overzicht op. Hierbij geven wij u advies over de wijze van administreren, over de bedrijfsvoering en over de fiscale regelgeving. Periodiek en ter afsluiting van enig jaar zijn diverse (belastingtechnische) aangiften te verwerken.

Wij richten ons op twee werkgebieden, met name het Midden- en Kleinbedrijf en particulieren.

Contact


Wilt u meer informatie over de diensten van Volkers Administraties of een afspraak maken?

Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.